Header

Coopertest Algemeen

Coopertest

De Coopertest is aan een onderzoek onderworpen en blijkt voor verbetering vatbaar. Onderzoekbureau AdPhys heeft een geheel nieuw aanpak gekozen.

De Amerikaanse arts Kenneth Cooper ontwikkelde in de zestiger jaren een testmethode om de conditie van militairen in de leeftijdsklasse van 17–52 jaar te kunnen beoordelen. De deelnemers werden zowel onderworpen aan een 12 minuten looptest als aan een maximale inspanningstest in het laboratorium ter bepaling van de maximale zuurstofopname. Met dit onderzoek werd aangetoond dat er bij een groep militairen van voornamelijk jonge leeftijd een sterke samenhang bestond tussen hun maximale zuurstofopname en de door hen in 12 minuten afgelegde afstand. Cooper vertaalde deze gegevens in een algemene tabel, waarbij hij ervan uitging dat deze gegevens ook gelden voor vrouwen en oudere mannen.

In opdracht van de KNAU heeft het onderzoeksbureau AdPhys (Onderzoek & Advies voor Sport & Beweging) een onderzoek uitgevoerd naar de Coopertest. Het blijkt dat de tabel wetenschappelijk gezien nogal een aantal fouten bevat. Zo zijn de berekeningen voor de mannen statistisch gezien niet goed uitgevoerd en de interpretatie van de gegevens voor vrouwen en oudere mannen zijn onderschat door Cooper.

Een andere instantie, te weten de American College of Sports Medicine (ACSM), heeft een meer realistische berekening op basis van aanvullende gegevens van 20.000 mannen en 5.500 vrouwen uitgevoerd. Onderzoeksbureau AdPhys heeft ook de tabellen van de ACSM onder de loep genomen. Ook hier kwam men in de berekening een aantal interpretatie fouten tegen.

De door AdPhys verbeterde tabel is tot nu toe de meest realistische tabel voor het meten van de conditie middels de 12 minuten test. De aanbeveling uit het onderzoek is dan ook dat er een Nederlands onderzoek zou moeten komen van beperkte schaal om vast te stellen of deze waarden ook gelden voor Nederlands lopers en loopsters. Alle voorhanden zijnde gegevens zijn nu strikt gebaseerd op de gegevens van Amerikaanse lopers en loopsters.

Tabellen volgens AdPhys: